LESNÍCKA BURZA
drevo - lesnícky materiál - služby

Nové články

pridané dňa:

Do sekcie Len pre členov/Diskusné fórum a Ponuky, boli pridané nové články

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Z marcového čísla časopisu Les a Letokruhy sme pre Vás vybrali zaujímavé

Čítať ďalej »

Zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK

pridané dňa:

V zmysle ods. 1 čl. VI Stanov ZVSaSLBBK zvolávam na 13:30 hodinu dňa 30.03.2023 zasadnutie valného zhromaždenia ZVSaSLBBK, s miestom uskutočnenia: zasadacia miestnosť mestského úradu mesta Zvolen, a s nasledovným návrhom programu: Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Správa o činnosti Združenia za rok 2022 a úlohy Združenia na rok 2023 Správa Dozornej rady […]

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Aj februárové číslo časopisu Les a Letokruhy prinieslo zaujímavé články.

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Z januárového čísla časopisu Les a Letokruhy sme pre Vás vybrali

Čítať ďalej »

PRIPOMIENKA: Povinnosť pozem. spol. do konca januára 2023

pridané dňa:

Vážení členovia, informujeme vás, že od 01.11.2022 je v účinnosti zákon č. 325/2022 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. […]

Čítať ďalej »

POZVÁNKA

pridané dňa:

Lesy SR a Lesnícke a drevárske múzeum Vás pozývajú 19.1.2023 na sériu

Čítať ďalej »

Les a Letokruhy

pridané dňa:

Aj z decembrového čísla časopisu sme pre Vás vybrali zaujímavé články.

Čítať ďalej »

Koncoročný pozdrav

pridané dňa:

Vážení členovia, partneri a priatelia ZVSaSLBBK, ku blížiacemu sa koncu tohto roku môžem s ohľadom na našu vnútornú i vonkajšiu situáciu prehlásiť, že rok 2022 bol po obsahovej stránke pre naše združenie rokom významným. Vyššie uvedené slová si tu dovoľujem prehlásiť z dôvodu, že sa nám podarilo preukázať schopnosť sa všestranne zlepšovať: výzvy v podobe […]

Čítať ďalej »

Predstavenstvo

pridané dňa:

Zápisnicu zo zasadnutia Predstavenstva 30.8.2022 si môžete

Čítať ďalej »