Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Členstvo

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja svoju pôsobnosť prednostne vymedzuje na územie Banskobystrického kraja, no je otvoreným združením aj pre pozemkové spoločenstvá a pre fyzické a právnické osoby so sídlom mimo tohto kraja, ak splnia podmienky členstva podľa čl. V Stanov ZVSaSLBBK.

V zmysle čl. V ods. 1 Stanov ZVSaSLBBK členom Združenia môže byť:

  • fyzická osoba vlastniaca lesné alebo aj poľnohospodárske pozemky,
  • spoločenstevný útvar (urbariát, komposesorát, železiari, iné lesné a pasienkové spoločnosti, v ktorých sú združení vlastníci spoločnej nehnuteľnosti),
  • osoby podnikajúce v lesnom hospodárstve,
  • fyzické osoby, ktoré majú lesnícke vzdelanie a vykonávajú poradenskú činnosť pre Združenie.

Prihlasovanie za člena Združenia

Pre nadobudnutie členstva v ZVSaSLBBK je potrebné podať prihlášku a po jej prijatí Združením následne na podklade výzvy zaplatiť členský príspevok. Prihlášku nájdete priloženú tu: Prihlaska_do_ZVSaSLBBK  . Vyplnenú prihlášku pošlite poštou na adresu Združenia. Členský príspevok je 0,28 € x ha/rok.

Okrem zvýhodnenej účasti na seminároch a iných akciách, ponúkame pre členov združenia aj výhodné poistenie lesnej stráže za 10,- € x rok/osobu.

Stanovy ZVSaSLBBK: Stanovy_ZVSaSLBBk   

Členovia Združenia: ZOZNAM PS, výmera 2023

Všetky subjekty neštátnych lesov v BB kraji:  Neštátne lesy BB kraja    

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa členstva v Združení (nadobúdanie členstva a uplatňovanie práv a plnenie povinností člena) sa neváhajte obrátiť na kanceláriu Združenia prostredníctvom ľubovoľného z kontaktov uvedených v spodnej časti webových stránok (v päte webu).