Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Oznamy

Materiály z VZ

Dávame Vám k dispozícii materiály z Valného zhromaždenia konaného 26.4.2024. ...

Veľkonočný pozdrav

Vážené Pozemkové spoločenstvá, Vážení predsedovia PS, Vážení členovia výborov PS a členovia DR, Vážení podielnici PS, Dovoľte mi popriať Vám a […] ...

Zasadalo predstavenstvo

12.3.2024 zasadalo Predstavenstvo ZVSaSLBBK . Materiály sú k dispozícii v sekcii Pre členov / Predstavenstvo a DR ...

Februárový výber z L&L

Aj z februárového čísla časopisu Les a Letokruhy sme pre vás vybrali zaujímavé články. ...

Seminár o daniach

Pozývame všetkých na seminár o daniach právnických osôb (najmä Pozemkových spoločenstiev). ...

Podstránky členov

Zriadením vlastnej podstránky získate priestor pre publikovanie informácií o Vašom združení. K dispozícii budete mať jednoduché administrátorské rozhranie, cez ktoré máte možnosť upravovať a dopĺňať obsah Vašich podstránok. Viac informácií získate na peter@inovative.sk

podstranky clenov obrazok