Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Účasť na výskume TUZVO

Vážení členovia,

na základe dohody s výskumným tímom TUZVO si vás dovoľujeme si osloviť o vašu možnosť účasti na výskume prístupu zástupcov verejnej správy a podnikateľskej sféry ku bioekonomike (realizátori: výskumníci TUZVO a Českej zemědělskej univerzity v Prahe).

Ide o pár minút vášho času na vyplnenie nasledovného dotazníka: https://forms.gle/AbPe6FdEQ3Wb47eM6

Podľa slov zástupcu výskumného tímu TUZVO budú vaše údaje spracované anonymne a budú použité iba pre výskumné účely a samotné vyplnenie dotazníka by vám nemalo zabrať viac ako 7 minút.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Mgr. Martin Kvak

Predseda ZVSaSLBBK