Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Orgány


 

PREDSEDNÍCTVO                    

 

 

Mgr. Martin Kvak 
predseda Združenia
e-mail: predseda@zvsaslbbk.sk
m. telefón: +421 917 695 335

 

JUDr. Peter Čiampor
prvý podpredseda Združenia
m. telefón: +421 903 901 070
email: zamocka@centrum.sk

Ing. Igor  Olajec
druhý podpredseda Združenia
m. telefón: +421 918 444 000
email: igor.zvolen@gmail.com

 

PREDSTAVENSTVO

Mgr. Martin Kvak (Celý kraj) – predseda Predstavenstva

JUDr. Peter Čiampor (BB)

Ing. Igor Olajec (ZH a ZV)

Ing. Milan Sarvaš, PhD. (NLC – ÚLPV)
email: sarvas@nlcsk.org

Ing. Katarína Ivančáková (BB, SPF)
email: k.ivancakova@gmail.com

JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská, PhD. (TUZVO)
email: dobsinska@tuzvo.sk

Mgr. Ondrej Kanka (ZV)
email: odo.kanka@post.sk

Milan Pocklan (ZV)
email: urbariatzv.slatina@gmail.com

Anna Rejdovianová (BR)

Ing. Milan Kostor (KA)
email: milan.kostor@zoznam.sk

Ján Petráš (DT)

Ing. Bc. Ivan Uhrík, PhD. (BB)
email: ivan.uhrik@gmail.com

Ing. Branislav Bosák (BB)
email: bosak@interbb.sk

RNDr. Jaroslav Šaár (VK)
email: saarova.g@saardent.sk

Daniel Kolesár (RS)
email: anakolesarova@gmail.com

DOZORNÁ RADA

Ing. Mária Laskavá (ZV)
predsedníčka dozornej rady
email: urbarhajniky@gmail.com
p. linka: 045/520 62 53

Vlasta Šimková (KA)
email: vlastasimko@gmail.com

Štefan Rusko (ZV)
email: urbarzb@gmail.com

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V súčastnosti vyše 185 členov (pozemkové spoločenstvá, súkromní vlastníci lesných a poľnohospodárskych pozemkov, osoby podnikajúce v lesnom hospodárstve, fyzické osoby poskytujúce poradenskú činnosť pre Združenie) hospodáriacich na ploche cca 45 tis. ha.