Orgány


 

Predsedníctvo                    

 

Mgr. Martin Kvak 
predseda Združenia
e-mail: predseda@zvsaslbbk.sk
m. telefón: +421 917 695 335

 

 

JUDr. Peter Čiampor
prvý podpredseda Združenia
m. telefón: +421 903 901 070

Ing. Igor  Olajec
druhý podpredseda Združenia
m. telefón: +421 918 444 000

 

Predstavenstvo

Mgr. Martin Kvak (ZV)

JUDr. Peter Čiampor (BB)

Ing. Igor Olajec (ZH)

Ing. Katarína Ivančáková (BB, SPF)

Ing. Rudolf Galgon (BR)

Ing. Juraj Peťko (BR)

Ján Petráš (DT)

Ing. Milan Kostor (KA)

Daniel Kolesár (RS)

RNDr. Jaroslav Šaár (VK)

JUDr. Katarína Chlupová (ZV)

Ján Karman (LC)

Ing. Branislav Bosák (BB)

Ing. Milan Sarvaš, PhD. (ZV, NLC – ÚLPV)

Daniel Gelien (ZH)

 

Dozorná rada

Ing. Mária Laskavá (ZV)
predsedníčka dozornej rady
e-mail: dozornarada@zvsaslbbk.sk
p. linka: 045/520 62 53

Vlasta Šimková (KA)

Štefan Rusko (ZV)

 

Valné zhromaždenie

V súčastnosti vyše 180 členov (pozemkové spoločenstvá, súkromní vlastníci lesných a poľnohospodárskych pozemkov, osoby podnikajúce v lesnom hospodárstve, fyzické osoby poskytujúce poradenskú činnosť pre Združenie).