Život v Združení

Aktivity a úlohy predsedu a kancelárie Združenia

Nižšie môžete pre Vašu informovanosť nájsť priloženú správu o aktivitách predsedu a kancelárie Združenia od apríla 2018 a o aktuálnych úlohách:

Všeobecný sumár aktivít a úloh:

Vybrané aktivity a úlohy: