Zasadalo Predstavenstvo

pridané dňa:

Zápisnicu zo zasadnutia Pedstavenstva z 29.6.2020 aj s prílohami

si môžete pozrieť v príslušnej sekcii Len pre členov