Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Zasadalo predstavenstvo

12.3.2024 zasadalo Predstavenstvo ZVSaSLBBK . Materiály sú k dispozícii v sekcii Pre členov / Predstavenstvo a DR