Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Veľkonočný pozdrav

Vážené Pozemkové spoločenstvá,
Vážení predsedovia PS,
Vážení členovia výborov PS a členovia DR,
Vážení podielnici PS,

Dovoľte mi popriať Vám a Vašim rodinám
príjemné veľkonočné sviatky a jarné dni
plné pohody, lásky a radosti.
Užite si ich v zdraví a radosti v kruhu svojich najbližších.
Ing. Dušan Hajšel
kancelár Združenia