Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Seminár o daniach

Pozývame všetkých na seminár o daniach právnických osôb (najmä Pozemkových spoločenstiev).

Uskutoční sa v sobotu 27.1.2024 vo Zvolene od 8.30 hod.

Podrobnosti nájdete tu:  POZVÁNKA NA SEMINÁR 27.1.2024 EKONÓMKY

Pozývame okrem ekonómok, učtovníčok aj funkcionárov PS.
Garanciu vysokej úrovne dávajú lektori Finančnej správy SR.
Odbornosť a vysokú úroveň ocenili aj vlaňajší účastníci seminára.

Nezabudnite sa záväzne prihlásiť, ako je to napísané v pozvánke.
S úctou
Ing. Dušan Hajšel, kancelár združenia
0903 550 656