Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Informácie zo seminára a časopisu L&L

Informácie zo seminára nájdete v sekcii „Rady pre ekonómky PS“  a vybraté články z januárového čísla časopisu Les a Letokruhy nájdete v sekcii „Všetko o lese/vybrané články…  a Rôzne. Všetko je v časti „Pre členov“.