Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Decembrový výber z L&L

Aj z decembrového čísla časopisu Les a Letokruhy s vybrané články nájdete

v sekcii „Len pre členov“ / MPRV SR ;  Odborné články ;  Všetko o lese