Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Aprílový výber z L&L

Výber článkov z aprílového čísla časopisu Les a Letokruhy nájdete

v sekcii  Pre členov/Všetko o lese/  Ochrana lesa a prírody;  Rôzne,    a tiež v sekcii Odborné články