Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Materiály z VZ

Dávame Vám k dispozícii materiály z Valného zhromaždenia konaného 26.4.2024.

Nájdete ich v sekcii „Pre členov“