Zasadalo predstavenstvo

pridané dňa:

Dňa 20.2.2017 zasadalo predstavenstvo ZVSaSLBBk. Zápisnicu si môžete

Čítať ďalej »

Pozvánka na seminár

pridané dňa:

Pre pozemkové spoločenstvá sa dňa 9.3.2017 v Lučenci uskutoční seminár

Čítať ďalej »

Vybraté informácie

pridané dňa:

Z februárového čísla časopisu Les a letokruhy sme pre Vás sprístupnili

Čítať ďalej »

Získanie osvedčenia

pridané dňa:

Národné lesnícke centrum každoročne zabezpečuje skúšky odbornej

Čítať ďalej »

Ďalšie materiály zo seminára

pridané dňa:

Zo seminára 7.2.2017 Vám dávame k dispozícii materiály na tému dane a

Čítať ďalej »