Informácia

pridané dňa:

Správu o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesom

Čítať ďalej »

Tvorba PSL – usmernenie

pridané dňa:

Dávame do pozornosti všetkým svojim členom dôležité usmernenie MPRV SR vo veci uplatňovania štátnej pomoci pri tvorbe nových PSL (LHP).

Čítať ďalej »

Vývoj cien dreva

pridané dňa:

Národné lesnícke centrum spracovalo ceny dreva za 2. štvrťrok 2016.

Čítať ďalej »

Oznámenie o VZ PS Čamovce

pridané dňa:

V zasadačke Obecného úradu v Čamovciach sa v sobotu 19.9. 2016 uskutoční valné zhromaždenie Lesnej a pasienkovej spoločnosti Urbariát.

Čítať ďalej »

Časpis LES a LETOKRUHY

pridané dňa:

Predstavenstvo združenia odporúča do pozornosti svojim členom odborný časopis LES a LETOKRUHY

Čítať ďalej »