Pozvánka na odborný seminár

pridané dňa:

Výbor združenia Vás pozýva na seminár konaný v piatok 14.10. 2016 vo ZV.

Čítať ďalej »

Pozvánka na predvádzanie

pridané dňa:

Dňa 23.9.2016 sa koná predvádzanie lesnej techniky u výrobcu v Slovinsku.

Čítať ďalej »

Informácia

pridané dňa:

Podľa MPRV SR sa na Slovensku bude ťažiť viac listnatého dreva.

Čítať ďalej »

Požiarna ochrana

pridané dňa:

Upozorňujeme , že do 31.12.2016 treba zosúladiť stav s novelou zákona.

Čítať ďalej »

Informácia

pridané dňa:

Správu o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesom

Čítať ďalej »