Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

S-O-S volá náš les!

Vláda bude prijímať zákon, s ktorým sa len ťažko mohli ministri s premiérom

zodpovedne oboznámiť.

Dvadsiata ôsma novela zákona o ochrane prírody a krajiny vo svojej 15- ročnej histórii, vraj pre hrozbu infridžmentu EK, ktorý slovenská verejnosť oficiálne nevidela, s počtom 203 novelizačných bodov bude dnes predmetom rokovania vlády SR.

Ako zásadne sa tento návrh dokončený včera večer líši od návrhu, ktorý predložil envirorezort na MPK na jeseň minulého roku a ktorý vyvolal obrovské vášne vo verejnosti – ako s environmentálneho mimovládneho prostredia, tak aj z prostredia súkromných vlastníkov lesov ako aj lesníkov, vedúce k hromadným pripomienkam podpísanými desiatkami tisíc ľudí?

 

Z NÁŠHO POHĽADU NIJAKO!

 

Kľúčové sú dva momenty, ktoré neboli splnené:

 

Prvý –  Novela konzervuje súčasný stav, ktorý je podľa nášho názoru vo vzťahu k zásahom do vlastníckeho práva za hranou ústavného imperatívu v čl. 20, ods. 4 Ústavy SR (Právo vlastniť a užívať súkromný majetok) a neprijateľným spôsobom ho okliešťuje.

 

Druhý – za nejasných podmienok sa sprísňujú podmienky nakladania so súkromným majetkom súkromných vlastníkov lesov, ktoré boli v období neslobody bez ich súhlasu vyhlásené vyhláškami Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky za chránené krajinné oblasti a dodnes sa s nimi demokratická spoločnosť spravodlivo a slušne nevysporiadala. A k tomu ešte toto!

 

V súčasnosti, v ťažko skúšaných lesoch najmä na severe Slovenska, práve novo navrhované pravidlo možnosti vykonať náhodnú ťažbu   „pri ktorej hrozí negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, len v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody“ a „Orgán ochrany prírody rozhodne o obmedzení  vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste, v ktorom sa náhodná ťažba plánuje…“ môže skutočne negatívne ovplyvniť predmet ochrany prírody.

 

S povzdychom a počudovaním čítame text „….porast, v ktorom sa plánuje….“ vo väzbe na odstraňovanie škôd na súkromnom majetku, ktoré spôsobila vyššia moc. Tak škodu nám spôsobí víchrica, ľadovec, povodeň, premnožení hmyzí škodcovia a my vraj ideme plánovať?

Nie vážení, my odstraňujeme škody na porastoch, na svojom majetku, aby sme ho čím skôr dali do stavu, ktorý nám tu pripravili naši predkovia – rodičia a prarodičia !!!

 

A nebodaj budeme k takémuto porastu potrebovať obnoviť lesnú zvážnicu, opäť nové pravidlo obmedzenia.  Ktoré výrazne obmedzí ajveľkolepo ohlasovanú podporu prírode blízke hospodárenie v lesoch.  Lebo to má dve základné podmienky — rozvinutú sieť lesných komunikácií a technologických liniek a svahovitosť do 40° . Týmto spôsobom v podmienkach TANAPu, NAPANT-u ale aj Malej či Veľkej Fatry a ďalších národných parkoch a aj v časti CHKO budú takto celé územia bezzásahové  a to aj tie v 2. a 3. stupni ochrany, pretože obhospodarovateľ sa do lesa bez dopravnej siete nedostane.

Kruh sa uzatvoril. De jure hospodáriť môžete, ale iba prírode blízkym spôsobom, ale do lesa de facto nemôžete prísť technikou, iba ak by ste vlastnil vrtuľník alebo vzducholoď a pritom nemáte nárok na akúkoľvek náhradu ! Po slovensky v dobe neslobody povedané – znárodnenie bez zákona o znárodnení.

 

A slovíčka „AK TAK“ a „HROZÍ NEGATÍVNE OVPLYVNENIE“ v nás vyvolávajú strach. Strach z právnej neistoty a zo spustenej štátnej mašinérie správnych konaní s možnou benevolenciou úradníka, rozhodujúceho, bez zodpovednosti, o súkromnom majetku.

 

Vláda bude prijímať zákon, s ktorým sa len ťažko mohli ministri s premiérom zodpovedne oboznámiť. Takto by sa zodpovedné politické rozhodnutia nemali prijímať, alebo?

 

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE

Office: Kragujevských Martýrov 809/11, 014 01 Bytča
Web: http://privlesy.sk/

FB: https://www.facebook.com/privlesy.sk

Email: milan.ovsenik@gmail.comprivlesy@gmail.com
Tel: +421 910 504 017

K danej problematike si môžete pozrieť ďalšie články:

stavisko_odbornika_sukromnym_vlastnikom_lesov

Stanovisko S.B. k Výzve M.M.