Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Zasadalo predstavenstvo

Materiály zo zasadnutia Predstavenstva konaného 26.9. 2023 nájdete v

sekcii   Len pre členov/ Predstavenstvo