Zasadalo predstavenstvo

pridané dňa:

4.mája 2023 zasadalo predstavenstvo ZVSaSLBBk. Materiály si môžete

pozrieť v sekcii „Len pre členov“