Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Zachráňme lesné bohatstvo

Tlačová správa Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska

zverejnila výsledky reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky.
Tlačovú správu si pozrite tu: Výsledky prieskumu_zachráňme lesné bohatstvo

Vlastníci – obhospodarovatelia lesov  –  NAŠE  LESY POTREBUJÚ BEZODKLADNÚ POMOC.  Nielen finančnú.

NAŠE LESY POTREBUJÚ „ROZUM“ – potrebujú KLIMATICKÝ ZMIER!

Vlastníci – obhospodarovatelia lesov príďte medzi nás 25.11. do Žiliny
podporiť VÝZVU účastníkov za KLIMATICKÝ ZMIER na regionálny info deň –
KONGRES ZA ZELENŠIE LESY.

Zostávam v úcte a s priateľským pozdravom

ZDRAVÉMU – ZELENŠIEMU LESU ZDAR!

Ing. Milan Ovseník – predseda ÚNIE

Office: Kragujevských Martýrov 809/11, 014 01 Bytča
Web: http://privlesy.sk/

FB: https://www.facebook.com/privlesy.sk

Email: milan.ovsenik@gmail.comprivlesy@gmail.com
Tel: +421 910 504 017