Valné zhromaždenie

pridané dňa:

Lesná a pasienková spoločnosť Urbariát – pozem. spoločenstvo Čamovce

pozýva svojich členov na VZ:    pozvánka