Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Uvádzanie dreva na trh

Dávame do pozornosti všetkým členom združenia "Nariadenie EURÓPSKEJ

ÚNIE číslo 995/2010 zo dňa 20 októbra 2010.“
Týka sa to všetkých, ktorí predávajú drevo, alebo výrobky z dreva.
Ktorí sú vlastníkom lesa, alebo iných pozemkov na ktorých rastú dreviny,
ktoré sú predmetom ťažby a sú uvedené na trh.
Nariadenie ukladá povinnosti pre každý hospodársky subjekt čo
potrebujete vedieť.

Viac sa dozviete kliknutím na Nariadenie EÚ o dreve- článok a  Systém náležitej starostlivosti – reál
V krátkom čase Vás  bližšie oboznámime s týmto nariadením pri našich stretnutiach.

V prípade potreby podrobnejších informácii obracajte sa s dôverou na :
Ing. Jozef Jurkemík
koordinátor lesnícko – drevárskej inšpekcie
Národné lesnícke centrum
útvar generálneho riaditeľa
T. G. Masaryka 2175/22 , 960 92 Zvolen
E-mail : ldi@nlcsk.org
www: nlcsk.org