Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Školenia NLC 2024

Vážení členovia ZVSaSL BBK, NLC pripravuje pre rok 2024 rad školení .

Témy školení si pozrite klikom tu: Pozvánka ; Technológie; Podpora hlucháňa; Prírode blízke hospodárenie (2); Biodiverzita

V prípade Vášho záujmu,  kontaktujte nás e- mailom na adresu : zvssl.zv@gmail.com.
Konkretizujte v záujme tému, v ktorej sa chcete vzdelávať. T. do 30.10.2023.
O ďalšom postupe a aktivitách  Vás budeme včas informovať.
Aké formy vzdelávania budú zvolené, závisí od Vášho záujmu.
S úctou
Ing. Dušan Hajšel, kancelár
0903 550 656