Seminár k novele z. 543/2002

pridané dňa:

združenie Vás pozýva na odborný seminár dňa 21.11.2019 k novele

Zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, a tiež aj k iným užitočným témam. Pre viac info kliknite sem: POZVÁNKA K ZÁKONU MŽP .11.2019