Prírodný park

pridané dňa:

Iniciatívu pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra podporuje Združenie obcí

mikroregiónu Terchovská dolina združujúce 17 obcí s viac ako 30 tisíc obyvateľmi  – cesta reštartu SLOVENSKÉHO VIDIEKA.

V obci Stráža sa dňa 6.8.2020 uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina.

Prvým a zásadným bodom rokovania  bola Informácia o Iniciatíve o vytvorení „Prírodného parku Krivánska Malá Fatra“, ktorú odprezentoval Ing. Milan Ovseník, predseda ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Ing. Daniel Užák, predseda Urbárske spolumajiteľstvo- pozemkové spoločenstvo Belá ako hlavný iniciátor vzniku Iniciatívy.

Vo viac ako 1,5 hodinovom oboznamovaní sa s príležitosťami a ohrozeniami, ktoré im môže priniesť zmenená národná legislatíva v oblasti ochrany prírody pre hospodársky a sociálny rozvoj územia ich obcí, s prihliadnutím na ich doterajšie skúsenosti s 32 ročnou históriou slovenského národného parku sa jednoznačne priklonili k záveru – chceme budovať úprimný „NP – naturpark“ – prírodný park, napĺňajúceho manažmentové ciele pre kategóriu V. Smernice IUCN, ktorý bude pre prírodu a ľudí – miestnych i návštevníkov, namiesto neúprimného „NP-nationlapark“ – národného parku, ktorý nebude spĺňať manažmentové ciele pre kategóriu II. smernice IUCN a bol by len pre prestíž a vyvolených.

Pochopili jedinečnosť príležitosti aj za finančnej pomoci eurofondov, ktoré musíme vo veľmi krátkom čase správne zacieliť do územia s pomocou integrovaných územných stratégii rozvíjať myšlienky prírodného parku – podporovať taký spôsob života a hospodárenia, ktorý je v súlade s prírodou a udržovanie tradičnej sociálnej a kultúrnej skladby tamojších sídiel.

Ku čomu môže pomôcť „zelená“ integrovaná územná investícia, zelený integrovaný projektový balíček ušitý na mieru Prírodnému parku Krivánska Malá Fatra ako historická  možnosť – vrátiť SLOVENSKÉMU VIDIEKU opäť punc KULTÚRNEJ, UDRŽIAVANEJ KRAJINU.

Preto jednomyseľne prijali uznesenie, že sa pripájajú k Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra a podporujú jej deklaráciu, pričom poverili predsedu MTD prijímaním stanovísk v Iniciatíve.

Súčasne sa uzhodli, že každý starosta zaradí do programu rokovaní obecných zastupiteľstiev bod programu o Iniciatíve pre Prírodný park Krivánska Malá Fatra a budú v jednotlivých obciach prijímať uznesenia k deklarácii. S týmto posolstvom sa obrátia aj na regionálnu samosprávu – Žilinský samosprávny kraj, u ktorého veria, že nájdu porozumenie.