Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Prírodný park

Poskytujeme Vám informácie ohľadom vyhlasovania prírodného parku (PP),

Základným parametrom je, že PP vyhlasuje vláda a platí v ňom II. resp. III. stupeň ochrany, ktoré majú už svoje obmedzenia (napr. zákaz spoločných poľovačiek). Rovnako na záver je zhrnutie výhod/nevýhod občianskeho združenia. Podrobnejšie si o tom môžete prečítať tu: Prírodný park-07-21