Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Príprava požiarnych technikov

Technická univerzita vo Zvolene pripravuje Základnú odbornú prípravu

technikov požiarnej ochrany v termíne od 08.01. 2020 do 05.02.2020
podľa propozícii, ktoré prikladáme: Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Pokiaľ je záujem zo strany pozemkových spoločenstiev mať vlastného
požiarneho technika, je potrebné postupovať v zmysle priložených propozícii,
alebo nás kontaktujte e-mailom: zvssl.zv@gmail.com ( 0903 550 656).