Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Prečo sa združovať?

Niekoľko dôvodov, prečo je rozumné združovať sa:

  1. Výmena informácií o ťažbách, o službách, o odbyte a pod.;
  2. Vytváranie  tlaku na presadzovanie spoločných záujmov a  práv;
  3. Dosiahnutie väčšieho vplyvu na  tvorbu lesníckej legislatívy.;
  4. Zvýšenie dostupnosti užitočných školení, seminárov.;
  5. Zvýšenie dostupnosti podpory zo strany štátu a európskych fondov.