Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Októbrové články z L&L

Z októbrového čísla časopisu Les a Letokruhy sme pre Vás vybrali

zaujímavé články. Nájdete ich v časti pre členov a v sekciách Legislatíva,Vzdelávanie a informácie, Odborné články a Všetko o lese.