Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Sekcia „Len pre členov“ – obsah

Informácie o obsahu hlavnej sekcie tejto stránky "Len pre členov".

Aktualizované: 27.12.2018

Vážení spoločenstevní a súkromní vlastníci a obhospodarovatelia lesa,

naše Združenie sa usiluje pomáhať neštátnym obhospodarovateľom lesa aj  poskytovaním dôležitých informácií. V tomto je významným nástrojom sekcia „Len pre členov“. Pre umožnenie vstupu do tejto sekcie je potrebné nadobudnúť členstvo v  združení. Bližšie informácie o členstve  môžete nájsť na: https://www.zvsaslbbk.sk/clenovia/.

Pre neštátne lesy sme v minulosti dokázali presadiť  hodne, avšak náš spoločenský potenciál  zatiaľ nevyužívame dostatočne. Mnohí z Vás váhajú s členstvom v združení, čo nás v očiach štátnych úradníkov  oslabuje. Neváhajte vstúpiť do združenia, pretože len spolu môžeme  dosiahnuť adekvátny rešpekt pri presadzovaní  oprávnených požiadaviek a záujmov neštátnych lesov v spoločnosti!

Združenie je otvorené pre všetkých spoločenstevných a súkromných vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, a to  nielen z Banskobystrického kraja, ale z celého Slovenska.

 

Sekcia „Len pre členov“ je rozdelená do nasledovných tematických oblastí:

 • Diskusné fórumčlenovia môžu diskutovať s vedením alebo navzájom
 • Valné zhromaždeniezápisnice z VZ združenia, správy…
 • Predstavenstvo a DR zápisnice z Predstavenstva, Doz. rady, kontakty
 • Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska zápisnice, návrhy, rozhovory
 • Rady pre ekonómky PS – materiály zo seminárov, usmernenia…
 • Vzdelávanie a informácie
  • Pozemkové spoločenstvá – informácie, príklady…
  • Lesníctvo – nariadenia, povinnosti…
  • Ochrana osobných údajov – informácie, príklady…
 • Legislatíva
  • Zákony, predpisy
  • Vy sa pýtate, my odpovedáme – na otázky odpovedajú odborníci
 • MPRV SR, MŽP SR, MF SR – komunikácia s ministerstvami, stanoviská…
 • Všetko o lese
  • Ochrana lesa a prírody
  • Pestovateľské témy
  • Vybraté články z časopisu Les & Letokruhy
  • Rôzne
  • Lesy v zahraničí
 • Odborné články – odborníci sa vyjadrujú k témam o lesnom hospodárstve
 • Ceny dreva – informácie o vývoji cien dreva
 • Ponuky – ponuky na odber dreva a poskytovanie služieb v lesníctve