Novembrové informácie

pridané dňa:

Z novembrového čísla časopisu Les a Letokruhy sme Vám sprístupnili

množstvo článkov. Nájdete ich v sekcii pre členov/ legislatíva, MPRV SR …, všetko o lese, odborné články