Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Novembrové informácie

Z novembrového čísla časopisu Les a Letokruhy sme Vám sprístupnili

množstvo článkov. Nájdete ich v sekcii pre členov/ legislatíva, MPRV SR …, všetko o lese, odborné články