Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Materiály zo seminára

Materiály zo zaujímavého seminára konaného 7.11.2019 vo Zvolene

nájdete v časti Len pre členov/Legislatíva. Je tam kompletný materiál vrátane pozvánky.Ďakujeme týmto Ing. Rozkopálovi za starostlivo prepracovaný seminár a poskytnutie materiálov našim členom.