Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Korešpondenčné hlasovanie

Vedenie združenia pre Vás pripravilo materiál týkajúci sa hlasovania

na VZ korešpondenčnou formou.  Pozrite si ho tu: MANUÁL VZ Korešpodenčnou formou