Korešpondenčné hlasovanie

pridané dňa:

Vedenie združenia pre Vás pripravilo materiál týkajúci sa hlasovania

na VZ korešpondenčnou formou.  Pozrite si ho tu: MANUÁL VZ Korešpodenčnou formou