Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Vzdelávanie a informácie: Rozširovanie pozemkového spoločenstva

Vážení členovia,

v sekcii „Len pre členov“ môžete v časti „Vzdelávacia a informačná činnosť“ nájsť v sekcii „Pozemkové spoločenstvá“ nový textový dokument, v ktorom MPaRV SR poskytuje stanovisko k možnosti rozširovania pozemkového spoločenstva (formou priberania nových LV v prípade).

S pozdravom

 

Mgr. Martin Kvak
Predseda ZVSaSLBBK