Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Ceny dreva za 3. Q. 2019

Národné lesnícke centrum vo Zvolene spracovalo priemerné ceny dreva

u nás aj v zahraničí za 3. Q. 2019.  Príslušné tabuľky nájdete v časti:  Len pre členov/Ceny dreva