Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Cenník dreva ŠL SR

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Karpaty nám dal k dispozícii svoj

cenník dreva platný od 1.2.2022.

Pozrite si ho tu: cennik_dreva_platny_od_1_2_2022-1,

Členovia ZVSaSLBBK si ho môžu tiež pozrieť aj spolu s novou ponukou od Bartoš-Prosilva , a tiež inými ponukami v časti „Len pre členov“ , sekcii „Ponuky“