Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Aplikácia Zákona o dreve

Národné lesnícke centrum pripravilo Informačný list k aplikácii Zákona o

dreve v prevádzkovej praxi:

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a
vzdelávania Zvolen v rámci kontraktu s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 370/2020/MPRVSR-710, v
spolupráci so Slovenskou lesnícko-drevárskou inšpekciou pripravilo
_Informačný list k aplikácii Zákona o dreve v prevádzkovej praxi._

Predmetný informačný list spolu s ďalšími zaujímavými
publikáciami sú voľne dostupné na priloženom linku:
https://web.nlcsk.org/?page_id=10828

Pevne veríme, že vypracované materiály budú zdrojom užitočných
informácií pri Vašej dennodennej činnosti spojenej s lesným
hospodárstvom. Veľmi radi privítame Vaše pripomienky na doplnenie,
prípadne námety na ďalšie poradenské výstupy.

V prípade, ak si neželáte dostávať ďalšie podobné informácie,
stačí odpovedať na tento e-mail NIE.

Prajeme Vám veľa úspechov pri Vašej činnosti pre prospech lesa a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

JUDr. Ing. Katarína Golianová

vedúca Odboru poradenstva a vzdelávania