Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

Anketa

Začiatkom októbra 2021 položila redakcia L&L politickým stranám niekoľko

zásadných otázok. Výsledok si pozrite tu: Čo nám povedala anketa s politickými stranami