Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja

Združenie vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov Banskobystrického kraja ZVSaSL BBK

2 percentá

Vážení členovia a sympatizanti združenia!  Využívajme právo poukázať svojmu združeniu časť našich daní.  Právnické osoby  poukazujú priamo v daňovom priznaní vyplnením identifikačných údajov združenia v príslušnej časti.

Sú vyplnené v tlačive VYHLÁSENIA. Fyzické osoby (zamestnanci)  doručia na príslušnú finančnú správu vyplnené tlačivo: VYHLÁSENIE , VYHLÁSENIE EDITOVATEĽNÉ a tiež POTVRDENIE od zamestnávateľa.

Za Vašu ochotu ďakujeme.

Výbor združenia