OZNÁMENIE

pridané dňa:

Oznamujeme podielnikom Lesnej a pasienkovej spoločnosti Urbariát –

pozemkové spoločenstvo Čamovcebude mať valné zhromaždenie 6.4.2019 v Čamovciach. Viac sa dozviete tu: Oznámenie