Informácie zo seminára

pridané dňa:

Do časti vyhradenej pre členov združenia, sme v sekcii „Rady pre ekonómky“

umiestnili „užitočné linky“ poskytnuté Daňovým riaditeľstvom.