Ceny dreva

pridané dňa:

Vývoj cien dreva doma aj v zahraničí v roku 2018 spracovalo Národné

lesnícke centrum do tabuliek v Spravodajcovi NLC 2/2018. Nájdete ich v časti  Len pre členov/ceny dreva.