2 percentá

Vážení členovia a sympatizanti združenia! Poukázanie 2 (1,5)% z Vašich  daní  Vás žiadne peniaze naviac nestojí. Nášmu združeniu však umožní  skvalitniť vzdelávaciu a poradenskú činnosť pre Vás. Poukázanie je pomerne jednoduché. Právnické osoby (pozemkové spoločenstvá, obchodné spoločnosti, a pod.), poukazujú 1,5 % priamo v daňovom priznaní vyplnením identifikačných údajov združenia v príslušnej časti. Identifikačné údaje združenia môžete nájsť kliknutím na  tlačivo VYHLÁSENIA (dole),  alebo kliknutím na „Dokumenty“ na hornej lište stránky.

Fyzické osoby (zamestnanci) poukazujú 2% doručením na príslušnú finančnú správu vyplnené VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM od zamestnávateľa. Takto nám môžete prispieť Vy, zamestnanci PS, Vaši rodinní príslušníci a známi.

Príslušné tlačivá môžete získať tu:  Tlačivo VYHLÁSENIE , Tlačivo POTVRDENIA

 

Za Vašu ochotu ďakujeme.

Výbor združenia