Zmiernenie zákazu usporadúvania hromadných podujatí

pridané dňa:

Dňa 20.05.2020 došlo k zmierneniu zákazu usporadúvania hromadných podujatí fyzickými i právnickými osobami.

Dňa 20.05.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4085/2020, ktorým sa ruší doterajšie opatrenie č. OLP/2731/2020. Toto nové opatrenie ustanovuje zákaz všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb (no absolútny zákaz pretrváva na organizovanie a usporadúvanie akékoľvek hromadného podujatia súťažnej športovej povahy).

Citované opatrenie 2731/2020 ďalej ustanovuje povinnosti pri usporadúvaní hromadných podujatí nasledovne:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Predmetné opatrenie môžete nájsť TU.