ZMENY V ZÁKONE č.97/2013 o pozem. spoločenstvách

pridané dňa:

28.1. 2014 bol schválený zákon, ktorým sa v čl. V mení a dopĺňa aj Zákon 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. Upozorňujeme zvlášť na zmenu termínu v § 31 ods. 5 a 6, ktorý sa posunul z 28. februára 2014 na 30. jún 2014. To znamená že spoločenstvá sa majú „pretransformovať“ do 30.6.2014 a nie do 28.2.2014 ako tomu bolo pôvodne.

Zmeny v Zákone 97/2013  boli prijaté ako súčasť zmien zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ako aj iných zákonov.  Pozemkových spoločenstiev sa týka hlavne čl.V .

Kompletné zmeny si môžete stiahnuť tu