Zelená kvapka krvi pre zdravý les 2020

pridané dňa:

Konanie výnimočného celoslovenského lesníckeho podujatia vo Zvolene, meste lesníctva.

Ako partner podujatia a v spolupráci s jeho organizátormi týmto pozývame členov i nečlenov Združenia na výnimočné celoslovenské stretnutie lesníkov, vlastníkov lesov, signatárov Memoranda o spolupráci, všetkých priaznivcov zeleného lesa a ich rodinných príslušníkov, ako aj širokej verejnosti v rámci podujatia s názvom Zelená kvapka krvi pre zdravý les.

Podujatie sa uskutoční dňa 18.01.2020 (sobota) od 10:00 do 13:00 hodiny s miestom konania Námestie SNP mesta Zvolen, mesta lesníctva.

Podrobnejšie informácie o programe podujatia sú uvedené v oficiálnej pozvánke – na stiahnutie „TU„.