Zápisnica z predstavenstva

pridané dňa:

V časti „Len pre členov“ si môžete pozrieť zápisnicu zo zasadnutia

predstavenstva 12.12.2019 aj s prílohami.