VZ korešpondenčnou formou

pridané dňa:

Vedenie ZVSaSLBBk pre členov vypracovalo informačné materiály na

organizovanie Valných zhromaždení korešpondenčnou formou. Nájdete ich v časti „Len pre členov“ /Vzdelávanie a informácie/ Pozemkové spoločenstvá