Výzva vlastníkov pôdy

pridané dňa:

Dávame do pozornosti obhospodarovateľom súkromných pozemkov

výzvu, ktorú vypracovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.  Reagovala tak na nedostatočnú ochranu súkromnej pôdy na Slovensku. Pripojením sa k tejto výzve môžeme dať našej Únii silnejší mandát na vyjednávanie so štátom ohľadom vyššej ochrany súkromných pozemkov. Môžete si ju prečítať a stiahnuť tu: Výzva vlastníkov pôdy

Prosíme o prejednanie tejto Výzvy na valných zhromaždeniach a potvrdenú doručte do sídla združenia vo Zvolene.

Ďakujeme