Výzva PPA

pridané dňa:

PPA zverejnila včera 22.3.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie

podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci č. DM-12/2017Výzva je otvorená od 22. 03. 2021 do 22.06.2021.

http://www.apa.sk/lesy-de-minimis

Ďakujeme za enormné úsiliu MPRV SR – sekcii lesného hospodárstva.

Podpora na plochu ako vďaka štátu za udržateľnosť starostlivosti o lesy pomôže ekonomickému prežitiu drobných neštátnych subjektov, ktoré sú na hrane ekonomického prežitia aj vďaka pandémii COVID-19 a prehlbujúcej sa hospodárskej krízy a finančná injekcia im po,ôže preklenúť toto závažné obdobie.

Je to skutočne reálna podpora pre malých obhospodarovateľov za to, že zabezpečujú starostlivosť o slovenské lesy, ktoré  všetci chcú využívať – ich plody a úžitky  najmä bezplatne a obhospodarovateľom nezostávajú financie na adekvátnu starostlivosť .

Povzbuďte preto všetkých oprávnených žiadateľov -drobných obhospodarovateľov – sú to pre nich jediné peniaze na 5 rokov.

Vzťahuje sa pre obhospodarovateľov, ktorý mali obdobie platnosti PSoL 2011-2020  alebo sú  v 6 roku platnosti PSoL – 2016-2025.

LESU ZDAR.