Výstražné tabule, stroje

pridané dňa:

Tabule a stroje pre potreby LH od Bartuš – ProSilva , čítajte ďalej.

Vážená lesnícka spoločnosť,

       

500 x 400 mm

 

 

S pozdravom

Ing. Róbert Bartuš – PRO SILVA 

Lesnícky a drevorubačský materiál / Forestry and logging material / Forst-und Holzwirtschaft Material

Adresa pre dodanie tovaru a materiálu /

Address for delivery of goods and materials /

Adresse für die Lieferung von Waren und Materialien:

Ing. Róbert Bartuš

Lieskovská cesta č.616/32

(areál Pur-Stav KB)

960 01 Zvolen, Slovenská republika

 

Adresa pre fakturáciu a písomnú komunikáciu /

Address for invoicing and written communication /

Adresse für Rechnungsstellung und schriftliche Mitteilung:

Ing. Róbert Bartuš

Slnečná č.339/2

962 37 Kováčová, Slovenská republika

IČO: 37058339

IČ DPH: SK1029780851

Banka: Prima Banka, a.s.

Č.ú.: 4380027624/3100

IBAN: SK91 3100 0000 0043 8002 7624

BIC: LUBASKBX

Živnostenský register č.611-6623

Sp.č. Žo – 1999/17299

Spojenie / Links / Link:

Telefón1 kancelária: +421 45 5445 569

Telefón2 kancelária: +421 45 5445 570
Mobil kancelária: +421 915 852 291

e-mail: prosilva@prosilva.sk

www.prosilva.sk