VÝBORNÁ SPRÁVA

pridané dňa:

Aktualizácia č.3 výzvy č.45/PRV/2020 je výbornou správou pre malé lesnícke

podniky na záchranu ich ekonomického prežitia:
Objem peňazí na Podporu na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami zvýšení z 3 miliónov Eur na 8 miliónov Eur!
Žiadosti sa môžu aj naďalej podávať vždy ku koncu párneho mesiaca ( 31.8., 31.10. 31.12…..)
NEVÁHAJTE a žiadajte!
Slovenský les to nevyhnutne potrebuje